Usługi

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa TK(ang.CT) - wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie X przechodzące przez obiekt znajdujący się na jego drodze. W odróżnieniu jednak od klasycznego prześwietlenia, wiązki promieniowania po przejściu przez ciało rejestruje specjalne urządzenie .Także w odróżnieniu od klasycznych badań radiologicznych tomografia komputerowa odwzorowuje narządy w obraz dwu- (2D) i trójwymiarowy. Lampa rentgenowska porusza się ruchem okrężnym wokół długiej osi ciała ludzkiego, a zestaw czujników rejestruje zmiany natężenia związane z pochłanianiem promieniowania przez różne tkanki. Dzięki złożonym obliczeniom można z uzyskanych danych komputerowo zrekonstruować obraz warstwowy tkanek. Promieniowanie najsilniej pochłaniają tkanki kostne, słabiej tkanki miękkie.

Prześwietlenie organów w tomografii komputerowej jest prześwietleniem warstwami – przekroje są wykonywane co 2-10 mm – grubość warstw zależy od wskazań wynikających z poszukiwanych zmian patologicznych.

Przetworzone wyniki są wpisywane do pamięci magnetycznej na dysku tomografu, a następnie odbierane przez system przetwarzania danych. W celu zwiększenia kontrastu pomiędzy poszczególnymi narządami poddawanymi badaniu podaje się związki cieniujące (tzw.kontrast) jonowe np .Urografin, Uromiro lub niejonowe np. Omnipaque, Ultravist.