Aktualności

REZONANS MAGNETYCZNY - DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW OD ROKU 2021

Drodzy Pacjenci. Od roku 2021 mają Państwo możliwość korzystania z badania rezonansem magnetycznym. W związku z wieloma pytaniami, wątpliwościami przewijającymi się w zapytaniach do lekarzy, personelu Rodamed, chcieliśmy zamieścić cztery z najważniejszych pytań, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości co do samego rezonansu, badania nim, działania itd.

Czym jest rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny, czyli tzw. badanie MRI to obecnie jedna z najdokładniejszych metod obrazowania. Wykorzystuje ona właściwości magnetyczne cząsteczek wody znajdujących się w ciele człowieka, które pod wypływem energii wytworzonej przez aparat do rezonansu dopasowują swoje położenie. Ten swoisty ruch jest odczytywany i przekształcany na obraz widoczny na ekranie komputera. Rezonans magnetyczny pozwala uzyskać precyzyjne odwzorowanie tkanek, narządów i całych układów w organizmie człowieka. Wyniki rezonansu ułatwiają nie tylko postawienie odpowiedniej diagnozy, lecz także skontrolowanie efektów podjętego leczenia.  

Czy badanie rezonansem jest bezpieczne?

Tak, jest bezpieczne. Podczas badania wykorzystuje się pole magnetyczne oraz fale radiowe. Nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego, którego często obawiają się pacjenci. Natężenie i energia pola magnetycznego są ściśle kontrolowane, a badanie reznonansem może być powtarzane w krótkim odstępie czasu.

Kiedy rezonans magnetyczny a kiedy tomograf komputerowy?

Czesto nurtujące pytanie pacjantów. Wyglądają podobnie a jednak różnią się od siebie. W wielkim skrócie. Tomograf wykorzystuje do swojego działania fale rentgenowskie natomiast rezonans jak wyżej wspomniano wykorzystuje pole magnetyczne oraz fale radiowe. Kiedy tomograf a kiedy rezonans? Taką decyzję powinien podjąć zawsze lekarz. To pierwsza istotna sprawa. Oba sprzęty są dla siebie uzupełnieniem. 

Samo badanie wygląda podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym stole, który automatycznie wsuwa się w otwór masywnej maszyny o okrągłym kształcie. Osoba nadzorująca badanie przebywa w oddzielnym pomieszczeniu, a z osobą badaną komunikuje się zazwyczaj przez interkom. Może wydawać jej polecenia dotyczące np. chwilowego wstrzymania oddechu. Zarówno bowiem podczas tomografii, jak i podczas rezonansu należy pozostawać całkowicie nieruchomo – w przeciwnym razie uzyskany obraz może być nieczytelny. Oba badania cechują się też bardzo podobnym stopniem dokładności, jeśli chodzi o odwzorowanie wnętrza ciała. Rezonans pozwala zobaczyć tkanki z którymi tomograf sobie nie radzi, bywa więc jej uzupełnieniem, pozwalającym uzyskać dokładniejszą diagnozę w razie ewentualnych wątpliwości. Badaniem pierwszego wyboru jest natomiast chociażby wtedy, gdy już na wstępie podejrzewa się nieprawidłowości trudne do wychwycenia przez tomograf (dotyczy to zwłaszcza struktur takich jak szpik kostny, mózgowie, układ nerwowy i krwionośny, mięśnie, stawy, więzadła i ścięgna). Pacjentka jest w ciąży, nie może więc być eksponowana na promieniowanie RTG (rezonansu na wszelki wypadek nie wykonuje się tylko w pierwszym trymestrze). Przebadane ma zostać dziecko poniżej 10. roku życia (im młodszy organizm, tym większe ryzyko związane z promieniowaniem). Jednak tak jak wspomnieliśmy na początku... o badaniu zawsze poiwinien zadecydować lekarz kierujący. 

Rezonans T3 a T1,5?

W naszej placówce dysponujemy aparatem 1,5T. To określenie mocy wyrażanej w teslach (jednostkach indukcji magnetycznej). Nazwa ta pochodzi o słynnego inżyniera, wynalazcy Nikola Tesli. 3T dysponuje większą mocą. Nie jest jednak to do końca dobre w przypadku samego badania. 3T emituje więc energii,  którą ciało musi przyjąć w trakcie badania, przez co badanie bardziej obciąża pacjenta. Można to porównać do podgrzewania ciała lampą – 3T aparat powoduje aż czterokrotnie większe ogrzanie tkanek ciała. Jest to szczególnie niebezpieczne przy wykonywaniu rezonansu magnetycznego jamy brzusznej oraz miednicy, a także przy badaniu dzieci, osób starszych i dla wszystkich pacjentów z upośledzoną zdolnością rozpraszania ciepła. Dzięki temu, że aparat 1,5T pobiera mniej mocy, jest też bardziej ekologiczny w działaniu. 1,5T aparat pozwala również na wykonanie badanie nawet w przypadku nieumyślnego wniesienia w jego obszar przedmiotów w rodzaju spinki do włosów, dzięki czemu jest o wiele mniej restrykcyjny w użytkowaniu niż aparat 3T, 1,5T jest o wiele cichszym aparatem co w przypadku długiego badania jest korzystne dla komfortu pacjenta. 

W centrum Rodamed wykorzystujemy oby dwie formy badania diagnostycznego, by pacjenci mogli czuć, że badanie na które zostali skierowani będzie zrobione dokładnie, z dużą precyzją, z wykorzystaniem wszelkich możliwych rozwiązań dzisiejszej technologii.