Usługi

RTG

Radiologiczna diagnostyka konwencjonalna - wykorzystuje promieniowanie jonizujące X (rentgenowskie). Badanie wykonuje się za pomocą aparatów do radiografii i prześwietleń. Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie ( RTG ) mogą być przetwarzane do postaci cyfrowej, radiogramy można kopiować, a obrazy z fluoroskopii nagrywać za pomocą magnetowidu czy komputera. Zasadą badań radiologicznych jest ograniczenie do minimum otrzymywanej przez pacjenta dawki promieniowania.

W badaniach wykonywanych u kobiet obowiązuje „ zasada 10 dni ” – badania radiologiczne winny być wykonywane u kobiet miesiączkujących w pierwszych 10 dniach cyklu.

Od 1.01.2003 roku zgodnie z nowymi przepisami, tzw. Prawo Atomowe, każdy pacjent powinien posiadać skierowanie na badanie od lekarza.