Aktualności

Nowi specjaliści w Centrum Rodamed - dr Ewa Bieniek oraz mgr Renata Raczyńska

Miło nam poinformować, że w naszej placówce rozpoczynają pracę kolejni specjaliści. Dr n. med. Ewa Bieniek oraz Pani mgr Renata Raczyńska. W małym skrócie chcieliśmy przybliżyć naszym Pacjentom personalia w/w Pań.

Dr n. med. Ewa Bieniek - specjalista endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej.

Od 2010 roku do dzisiaj pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. Wcześniej pracowała w Oddziale Internistycznym III Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi oraz Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łodzi i Pabianicach.

W 2005 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2013 roku zdała egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych, następnie w 2015 roku z zakresu diabetologii, a w 2019 roku z endokrynologii.

Dr n. med. Ewa Bieniek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest także autorem oraz współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Cały czas poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Wykonuje USG oraz BACC tarczycy. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń endokrynologicznych, prowadzeniem pacjentów z cukrzycą (w tym kobiet z cukrzycą ciążową), leczeniem otyłości oraz diagnostyką zaburzeń miesiączkowania. Posiada uprawnienia do badania kierowców.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 63 278 20 33 lub w Rejestracji Przychodni.

Mgr Renata Raczyńska - psychoterapeuta, seksuolog, psychotraumatolog, zawodowy mediator sądowy.

Ukończyła studia o specjalności:
- Psychotraumatologia - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią.
- Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Seksuologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,

- Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna - Uniwersytet Opolski,
- Terapia rodzin - Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
- Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Pedagogika i promocja zdrowia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
- Terapia pedagogiczna i Arteterapia - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
- Żywienie człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

a także

- Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie - Klinika Małżeńska oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
- Podyplomowe studium "Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym" w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.

W ramach kształcenia akademickiego zrealizowała następujące warsztaty:
- Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia,
- Psychotraumatologia stresu,
- Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń,
- Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych,
- Psychotraumatologia w kontekście uzależnień,
- Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych,
- Diagnoza i ocena traumy psychicznej,
- Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej,
- Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych,
- Terapia narracyjna w traumie psychicznej,
- Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych - diagnoza i terapia psychologiczna,
- Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii,
- Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji,
- Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw,
- Psychopatologia, autodestruktywność, zaburzenia afektywne,
- Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy,
- Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna,
- Interwencja kryzysowa, pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach, nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, a także stałym mediatorem w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sądzie Okręgowym w Koninie oraz w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Prowadzi mediacje w sprawach karnych, cywilnych, nieletnich oraz w sprawach rodzinnych (separacja, rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty).

Prowadzi również mediacje pozasądowe.
Dla osób przebywających za granicą możliwy jest udział w postępowaniu mediacyjnym poprzez komunikator SKYPE.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 517 301 547 lub w Rejestracji Przychodni.