Aktualności

Nowi specjaliści w Centrum Rodamed - dr Ewa Bieniek oraz mgr Renata Raczyńska

Miło nam poinformować, że w naszej placówce rozpoczynają pracę kolejni specjaliści. Dr n. med. Ewa Bieniek oraz Pani mgr Renata Raczyńska. W małym skrócie chcieliśmy przybliżyć naszym Pacjentom personalia w/w Pań.

Dr n. med. Ewa Bieniek - specjalista endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej.

Od 2010 roku do dzisiaj pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. Wcześniej pracowała w Oddziale Internistycznym III Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi oraz Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łodzi i Pabianicach.

W 2005 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2013 roku zdała egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych, następnie w 2015 roku z zakresu diabetologii, a w 2019 roku z endokrynologii.

Dr n. med. Ewa Bieniek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest także autorem oraz współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Cały czas poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Wykonuje USG oraz BACC tarczycy. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń endokrynologicznych, prowadzeniem pacjentów z cukrzycą (w tym kobiet z cukrzycą ciążową), leczeniem otyłości oraz diagnostyką zaburzeń miesiączkowania. Posiada uprawnienia do badania kierowców.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 63 278 20 33 lub w Rejestracji Przychodni.

Mgr Renata Raczyńska - psychoterapeuta, seksuolog, psychotraumatolog, zawodowy mediator sądowy.

Psychoterapia indywidualna  (nerwice, stany lękowe, fobie, depresje, zaburzenia osobowości, zachowania autodestrukcyjne).

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (np. utrata pracy, choroba, rozstanie, rozwód, żałoba).

Terapia małżeńska/par.

Terapia seksuologiczna.

Pomoc osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami.

Terapia rodzinna.
(Pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysów normatywnych, związanych z cyklem rozwojowym rodziny oraz sytuacyjnych, związanych z wydarzeniami losowymi).

Pomoc rodzinom adopcyjnym i zastępczym.

Pomoc rodzicom oraz dzieciom doświadczających kryzysów w związku z rozpadem rodziny.
(Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu psychologii i potrzeb dziecka, traum rozwodowych oraz w bloku poświęconemu lepszej komunikacji i mediacji rodzice nabywają wiedzy i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić dzieci przez proces rozpadu rodziny, mając na względzie ochronę świata dziecka).

Warsztaty kompetencji rodzicielskich (terapia rodzicielska).
(W trakcie warsztatów rodzice uczą się jak wypracować konstruktywne plany opieki wychowawczej skoncentrowane na dziecku. Rodzice uczą się również jak w sytuacji wysokiego poziomu konfliktu pomiędzy osobą uprawnioną do kontaktu, a osobą sprawującą nad dzieckiem bezpośrednią pieczę pogodzić konkurencyjne interesy stron, doprowadzając do współpracy i w konsekwencji do należytego wykonywania kontaktów, z uwzględnieniem nadrzędnego dobra dziecka).

Superwizje (wsparcie) dla nauczycieli. (Przedmiotem superwizji są m.inn.: problemy w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym lub psychicznymi, praca z uczniem, u którego występują trudności emocjonalne, trudne sytuacje w klasie związane np. z relacjami między uczniami, współpraca z rodzicami).

Mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach rodzinnych (separacja, rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty,  inne rodzinne, sąsiedzkie).

Ukończyła studia o specjalności:

-  Psychologia kliniczna i osobowości - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w  Nowym Sączu
- Psychotraumatologia - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Seksuologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna - Uniwersytet Opolski,
- Terapia rodzin - Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
- Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Pedagogika i promocja zdrowia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
- Terapia pedagogiczna i Arteterapia - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
- Żywienie człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,                                                                                    - Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Podyplomowe studium terapii par w Klinice Małżeńskiej w Krakowie,
- Podyplomowe szkolenie terapii par  w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
- Podyplomowe studium "Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym" w Krakowskiej Fundacji           Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.                                                                                                                     W ramach kształcenia akademickiego zrealizowała następujące warsztaty:
- Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia,
- Psychotraumatologia stresu,
- Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń,
- Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych,
- Psychotraumatologia w kontekście uzależnień,
- Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych,
- Diagnoza i ocena traumy psychicznej,
- Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej,
- Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych,
- Terapia narracyjna w traumie psychicznej,
- Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych - diagnoza i terapia psychologiczna,
- Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii,
- Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji,
- Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw,
- Psychopatologia, autodestruktywność, zaburzenia afektywne,
- Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy,
- Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna,
- Interwencja kryzysowa, pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach, nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.