Aktualności

PROGRAM WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCY SZANSE NA POWRÓT DO PRACY OSÓB PO UDARZE MÓZGU W TURKU

RODAMED spółka z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji projektu:

 

PROGRAM WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

ZWIĘKSZAJĄCY SZANSE NA POWRÓT DO PRACY OSÓB PO UDARZE MÓZGU W TURKU

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 059 734,01 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 956 747,30 zł

Projekt  jest odpowiedzią na problemy niedostatecznej dostępności usług rehabilitacji poudarowej, profilaktyki chorób układu krążenia w obszarze udarów na terenie Wielkopolski.

Skierowany jest do osób, które przebyły udar mózgu i występują u nich problemy ze sprawnością kończyn dolnej i górnej, mają problemy z lokomocją i trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W indywidualnym programie rehabilitacji może wziąć udział osoba:

  • mieszkająca w województwie wielkopolskim;
  • w wieku 18- 64 lata;
  • u której od wystąpienia udaru mózgu minęło nie więcej niż 12 miesięcy;
  • która w związku z przebytym udarem mózgu, nie jest aktualnie objęta żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym finansowanym z NFZ;
  • posiada skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej;
  • nie wymaga stałego intensywnego nadzoru;

 

 Termin rozpoczęcia: jesień 2020r.

Serdecznie zapraszamy pacjentów do uczestnictwa w programie.

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :

tel.: 798 917 819                      (w godzinach od 8:00- 14.00)               

e-mail: zgloszenia.projekt@rodamed.pl

www.rodamed.pl

RODAMED                                                                RODAMED Rehabilitacja     

ul. Korytkowska 2                                                      ul. Kolska Szosa 28

Turek                                                                         Turek