Aktualności

Bezpłatne badanie ciśnienia tętniczego

W naszej placówce w ramach promocji zdrowia zapewniamy Państwu nieodpłatnie badania ciśnienia tętniczego. Zapraszamy!

Regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia jest niezwykle istotne. Pojedynczy wynik nie może być podstawą rozpoznania nadciśnienia lub hipotensji (niskiego ciśnienia tętniczego). Nie może również stanowić podstawy wykluczenia nadciśnienia.

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na ściany największych tętnic w czasie skurczu serca, a potem jego rozkurczu. W trakcie pomiaru ujawnia się też trzecia wartość – puls, czyli liczba uderzeń serca w ciągu minuty. Jego poziom zmienia się w dłuższych i krótszych okresach. Długookresowe zmiany mogą być związane z wiekiem lub stanem zdrowia, średniookresowe zależne są od pory dnia i nocy, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek, a krótkookresowe od cyklu pracy serca.  Ciśnienie skurczowe to siła, z jaką krew zaczyna krążyć w naczyniach na skutek skurczu mięśnia sercowego. U dorosłych idealną normą przyjętą dla ciśnienia skurczowego jest 120. Jeżeli regularnie przekracza 140, mamy nadciśnienie. Jeżeli waha się między 120 a 140, jesteśmy nim zagrożeni. To powód, aby regularnie robić pomiary. Ciśnienie rozkurczowe to siła naporu krwi na tętnice, gdy serce jest w spoczynku, czyli pomiędzy jego uderzeniami. Prawidłowa wartość to 80. Jeżeli zbyt często osiąga wartość 90, można podejrzewać nadciśnienie.